Paragliding

Om ikke en tur med Fjellheisen er luftig nok for deg, kan du alltids ta gondolen til toppen og kaste deg utfor fjellstupet i svev med paraglider!

Dette er et flott termikksted på våren, for å bruke fagsjargong. Rekorden herfra er på 30 km. Det mest brukte landingsområder er Mandelasletta (som er ca. tre fotballbaner stort) rett nord for bruhodet, og «Tirb» som ligger på Hungeren nedenfor Fjellheisens nedre stasjon.

NB! Fjellheisen er innenfor Tromsø CTR, så husk å ringe tårnet for flytid. For nummeret til tårnet og all annen informasjon om paragliding i Tromsø ta kontakt med Tromsø hang- og paragliderklubb.

Nettside: www.thpk.no

Mail: styret@thpk.no

App Signal: https://signal.group/#CjQKIJ_gz3DQjvCh3qTG74awOoU1rdEDxuTCcTs11o_X38IYEhDiHoVqoUYUsQQ5GatUyfv_