Vel­kom­men til Fjell­hei­sen i Tromsø!

Fjell­hei­sen er en pen­de­l­bane som går til Stor­stei­nen på Fløya, 421 meter over havet. Turen opp tar fire minut­ter. Her­fra har du fan­tas­tisk utsikt over Tromsø samt de omkring­lig­gende øyene og fjor­dene. Fløya er også et utmer­ket start­punkt for turer til ulike fjell i områ­det, blant annet Troms­dal­st­in­den, 1238 moh.