Vel­kom­men til Fjell­hei­sen i Tromsø!

Fjell­hei­sen er en pen­de­l­bane som går til Stor­stei­nen på Fløya, 421 meter over havet. Turen opp tar fire minutter.

Her­fra har du fan­tas­tisk utsikt over Tromsø samt de omkring­lig­gende øyene og fjor­dene. Fløya er også et utmer­ket start­punkt for turer til ulike fjell i områ­det, blant annet Troms­dal­st­in­den, 1238 moh.

Åpnings­ti­der

  • 15. mai–20. august
  • 10–01
  • 21. august–14. mai
  • 10–22